luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3947 ha
Intravilan: 198,52 ha
Extravilan: 34748,48 ha
Populatie: 1863
Gospodarii: 810
Nr. locuinte: 756
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Uda Clocociov, Uda Paciurea
Asezarea geografica:
Localitatea se află aşezată în partea de sud-vest a judeţului Teleorman, de o parte şi de alta a DJ 546 Turnu Măgurele-Dăneasa (km 23), în lunca Oltului
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Cultivarea cerealelor păioase
Cultivarea plantelor tehnice şi industriale
Comerţ cu amănuntul, produse alimentare şi nealimentare
Activitati economice principale:
1 complex avicol nepopulat
Comerţ - 20 societăţi comerciale
Cabinet medical individual uman
Dispensar veterinar
Agenţie poştală
Luciu de apă pentru pescuit
Telefonie
Morărit
Obiective turistice:
Zona turistică "Valea Cişmelelor" care deţine izvoare cu apă potabilă, dar este neamenajată
Păduri pentru agrement
Acces facil la Râul Olt (5 km)
Evenimente locale:
Ziua comunei, în data de 23 aprilie
Târg săptămânal în ziua de sâmbătă
Târg bianual: în data de 29 iunie şi în data de 14 septembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri fără chirie
Infrastructură adecvată
Curent electric
Acces DJ 546
Telefonie digitală
Apă potabilă
Proiecte de investitii:
Reţea alimentare cu apă
Reţea canalizare şi staţie epurare ape menajere
Asfaltare uliţe comunale
Construcții pentru servicii
Târg săptămânal
Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cămin cultural